Despre mine

MSc. ing. Aurelian Relu Palade

Ştiinţe Agricole şi Biotehnologii 

Sunt absolvent al unei facultăţi de Agricultură și al unui masterat în domeniul Biotehnologiilor, iar prin studiile, calificările și experienţa acumulată timp de peste 20 de ani, am dobândit competenţe profesionale înalte. Instruirea universitară și postuniversitară, stagiile de practică, instruirea specializată și diverse alte cursuri de calificare/specializare, atât în ţară cât și în străinătate, au avut un rol important în dezvoltarea mea profesională.

În activităţile mele profesionale, nu am niciun fel de dependenţă faţă de beneficiarii serviciilor de consultanţă tehnică. În activitatea de zi cu zi, îmi formez opinii proprii și le exprim în mod deschis fără ca acest aspect să influenţeze interesele proprii ale clienţilor. Pentru asigurarea poziţiei de independenţă faţă de beneficiar, nu sunt influenţat de opiniile politice ale acestuia, nu am interese economice în structurile organizatorice ale clientului și sunt faţă de acesta, detașat din punct de vedere afectiv.

Caracterul de confidenţialitate privind conţinutul activităţii, a informaţiilor la care am acces și a soluţiilor sau a propunerilor avansate constituie unul din principiile importante pe care le respect. Din aceste considerente, asigur clienţii că nu voi divulga nicio informaţie despre aceștia și nici nu voi folosi aceste informaţii pentru a obţine beneficii sau avantaje.

Prin activitatea mea, promovez noul, precum și realizările știinţifice importante din domeniul productiei vegetale și biotehnologiilor industriale și mă informez permanent în legătură cu rezultatele cercetărilor în domeniile în care sunt specializat.