AUDITUL DEȘEURILOR 

Efectuez auditul deşeurilor, care se finalizează cu întocmirea unui PLAN DE PREVENIRE ŞI REDUCERE A DEŞEURILOR, aşa cum prevăd normele legislative în vigoare. În linii mari, acest plan se referă la următoarele acţiuni/activităţi specifice:

  • Verificarea amplasamentului (modul în care depozitaţi deşeurile în momentul efectuării auditului).
  • Analiza şi verificarea documentelor de mediu (contracte colectori/reciclatori, autorizaţii de mediu colectori/reciclatori, Anexa1/Anexa 2/Anexa 3).
  • Analiza şi identificarea tipurilor de deşeuri generate.
  • Analiza şi identificarea operaţiunilor de valorificare/eliminare a deşeurilor generate.
  • Verificarea respectării legislaţiei de mediu (obligatii ce decurg din tipurile de deşeuri generate).
  • Analiza şi identificarea soluţiilor de colectare selectivă sau identificarea colectorilor/reciclatorilor, pentru deşeurile generate.
  • Realizarea raportului de audit şi a Planului de prevenire şi reducere a deşeurilor.

Conform noilor modificari aduse Legii 211/2011 producatorii sau organizatiile care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului trebuie să instituie un mecanism de audit intern, după caz, completat cu un audit independent pentru evaluarea calităţii datelor raportate, inclusiv cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri, cu modificarile ulterioare.

După analiza şi identificarea aspectelor de mediu specifice activităţilor auditate, a neconformităţilor şi a riscurilor, identific cele mai bune soluţii şi propun cele mai potrivite măsuri de conformare de mediu, în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor.